Ocean Challenge Yacht Club

Ocean Challenge Yacht Club wyrósł z bogatych, długoletnich tradycji polskiego żeglarstwa morskiego i oceanicznego. Chcemy kultywować i pielęgnować etos oraz wartości przekazywane pod polską banderą. W elitarnym stowarzyszeniu Ocean Challenge Yacht Club doświadczysz znaczenia wspólnoty, odwagi i co najważniejsze – ducha wzajemnego szacunku. Przyświeca nam cel stworzenia wyjątkowej społeczności, która połączy najlepsze obyczaje, z doskonaleniem umiejętności i sportową rywalizacją. Naszą ideę wspiera Kapituła Klubu oraz Ambasadorzy – ludzie morza zasłużeni dla polskiego jak i międzynarodowego żeglarstwa.

Nasz etos

Żeglarstwo to stara i szacowna sztuka. Z wielowiekowej tradycji morskiej narodził się jasno określony wzór zachowań, konwenans towarzyski oraz wyjątkowy ceremoniał. Ideą Ocean Challenge Yacht Club jest pielęgnowanie i propagowanie nagromadzonych przez pokolenia zwyczajów i doświadczeń – żeglarskiego systemu wartości. Braterska więź, uczciwa rywalizacja i żeglarska etykieta są dla nas równie ważne co znajomość prawideł żeglowania i zachowanie warunków bezpieczeństwa. Członkowie Ocean Challenge Yacht Club to nie użytkownicy jachtów – to prawdziwi żeglarze o wielkiej klasie, którzy kultywują nasz etos – normy uświęcone tradycją.

Ambasadorzy

Podstawowym elementem misji Klubu jest tworzenie pomostu pomiędzy wspaniałą tradycją polskiego żeglarstwa, a nowoczesnym jachtingiem. Warto pamiętać o tym, jak wiele kamieni milowych w historii marynistyki stawiali właśnie nasi rodacy. Te sukcesy nierzadko są kontynuowane przez kolejne pokolenie ludzi morza. Dlatego niezwykłą wagę przywiązujemy do kultywowania żeglarskiej etyki. Gwarantami obranej przez nas drogi są Ambasadorzy Ocean Challenge Yacht Club. Każdy z nich to mentor z niezwykle bogatym morskim życiorysem. Bardzo cieszymy się, że możemy czerpać z ich wiedzy i jesteśmy dumni, że na długiej już liście Ambasadorów Klubu wciąż pojawiają się nowe nazwiska.

Weddel Monogram

Dodaj komentarz